Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2 - 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biế... DeHocTot.com

Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2

Toán


2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

\(\widehat{A}\) =  800  ,     \(\widehat{B}\)  = 800

Hướng dẫn:

Tam giác ABC có  \(\widehat{A}\) = 800; \(\widehat{B}\) = 450

Nên \(\widehat{C}\)  = 1800 – (800 + 450) = 550

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 450 < 550 < 800 hay \(\widehat{B}\) < \(\widehat{C}\) < \(\widehat{A}\)  => AC < AB < BCde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay