Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2 - Với giá trị nào của x thì ta có:a)|x| + ... DeHocTot.com

Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Toán


Với giá trị nào của x thì ta có:

a)|x| + x = 0;                                        b) x + |x| = 2x.

Hướng dẫn làm bài:

a)+Với  thì |x| = x

Khi đó |x| + x = 0 => x + x = 0 hay 2x = 0 =>x = 0 (nhận) (1)

+Với x < 0 thì |x| = -x

Khi đó |x| + x = 0 => -x + x =0

Hay 0x = 0

Biến thức 0x = 0 luôn luôn có nghiệm đúng với mọi x ∈ R  

Vì x < 0 nên ta chỉ chọn các giá trị âm của tập số thực R (2)

Từ (1) và (2) ta kết luận: Với mọi giá trị  thì: ta có: |x| + x = 0

+Với x ≥ 0 thì |x| = x

Khi đó từ biểu thức x + |x| = 2x ta được x + x = 2x

Hay 2x = 2x => 0x = 0

Đẳng thức này luôn có nghiệm đúng với mọi x ∈ R, x ≥ 0 (1)

+Với x < 0 thì |x| = -x

Khi đó: x + |x| = 2x => x – x = 2x hay 2x = 0 => x = 0 (loại) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Với mọi giá trị x ∈ R, x ≥ 0 thì ta có biểu thức:

x + |x| = 2xde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay