Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1 - Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y ... DeHocTot.com

Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh                                                   

a) \({4 \over 5}\) và 1,1

b) -500 và 0,001

c) \({{13} \over {38}}\) và \({{ - 12} \over { - 37}}\)

Lời giải:

a) \({4 \over 5} < 1 < 1,1\, \Rightarrow \,{4 \over 5} < 1,1\)

b) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001

c) \({{ - 12} \over { - 37}} = {{12} \over {37}} < {{12} \over {36}} = {1 \over 3} = {{13} \over {39}} < {{13} \over {38}} \Rightarrow {{ - 12} \over { - 37}} < {{13} \over {38}}\)



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay