Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính... DeHocTot.com

Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(\( \frac{1}{2}\)), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f(\( \frac{1}{2}\)) = 3.\( (\frac{1}{2})^{2}\) + 1 = \( \frac{3}{4}\) + 1 = \( \frac{7}{4}\)

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay