Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 28. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao c... DeHocTot.com

Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 28. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Giải

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'.

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay