Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1 - Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\... DeHocTot.com

Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Toán


Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\)

Thay f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) vào hàm số:

\(f\left( 2 \right) = {2^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)

\(f\left( 1 \right) = {1^2} - 2 = 1 - 2 = -1\)

\(f\left( 0 \right) = {0^2} - 2 =  - 2\)

\(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2 = 1 - 2 =  - 1\)

\(f\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay