Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2 - 3. Cho tam giác ABC với \(\widehat{A}\) =  1... DeHocTot.com
Close

Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Toán


3. Cho tam giác ABC với \(\widehat{A}\) =  1000 , \(\widehat{B}\)  = 400

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác ABC là tam giác gì

Hướng dẫn

a) Tam giác ABC có \(\widehat{A}\) =  1000       \(\widehat{B}\)  = 40

Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác vào tam giác ABC ta được: 

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0} \cr
& \Rightarrow \widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {180^0} - ({100^0} + {40^0}) = {40^0} \cr} \)

Vậy \(\widehat A\) do đó cạnh BC lớn nhất (Theo định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

b) Tam giác ABC có \(\widehat C = \widehat B = {40^0}\) do đó \(\Delta \)ABC là tam giác cân tại Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay