Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2 -  Hình 61 cho biết a//b,  \(\hat C = {44^0},\h... DeHocTot.com

Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Toán


 

Hình 61 cho biết a//b,  \(\hat C = {44^0},\hat D = {132^0}\).

Tính số đo góc COD.

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O).

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ tia Ot // a (Ca, Ot nằm ở hai nửa mp đối nhau có bờ OC).

 \(\widehat {COD} = \widehat {COt} + \widehat {DOt}\)

Mà a // Ot

=>  \(\widehat {COt} = {180^0} - \widehat {OPb}\)

(hai góc trong cùng phía)

Suy ra:  \(\widehat {tOD} = {180^0} - {132^0} = {48^0}\)

Vậy  \(\widehat {COD} = {44^0} + {48^0} = {92^0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay