Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1 - Dùng máy tính bỏ túi để tính:    \((3,... DeHocTot.com

Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1

Toán


Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

\((3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};(-0,1)^{5};(1,2)^{6}\)            

Lời giải:

                                                       

  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay