Bài 33 trang 94 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 33. Điền vào chỗ trống (...) trong ph... DeHocTot.com

Bài 33 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 33. Điền vào chỗ trống (...) trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong ...

b) Hai góc đồng vị ...

c) Hai góc trong cùng phía ...

Hướng dẫn giải:

a) bằng nhau.

b) bằng nhau.

c) bù nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay