Bài 39 trang 95 sgk toán 7 - tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 39 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 39. Đố: Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Hướng dẫn giải:

Ta có \(\widehat{A_{1}}+\widehat{A_{2}}=180^{\circ}\) (là hai góc kề bù)

Nên \(\widehat{A_{1}}=180^{\circ}-\widehat{A_{2}}\)

= 1800 – 1300 = 500

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với \(\widehat{A_{1}}\) (là hai góc so le trong) nên góc đó bằng 300.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay