Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào... DeHocTot.com

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a//b và a// c thì ...

Giải: 

Nếu a// b và a //  thì b // c.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay