Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1 - Tìm số tự nhiên n, biếta) b) c) Lời g... DeHocTot.com

Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Toán


Tìm số tự nhiên n, biết

a) 

b) 

c) 8^{n} : 2^{n} = 4

Lời giải:

a)  

b)  

c)  8^{n} : 2^{n} = 4 => (8:2)^{n} = 4 => 4^{n}= 4 => n= 1

                                                                                                         de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay