Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 44. Cho tam giác ABC có \(\widehat{ B}\) =... DeHocTot.com

Bài 44 trang 125 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 44. Cho tam giác ABC có \(\widehat{ B}\) = \(\widehat{ C}\). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Chứng minh rằng.

a)  ∆ADB = ∆ADC.

b) AB = AC.

Giải

a) 

\(\widehat{ B}\) = \(\widehat{ C}\) (gt)  

\(\widehat{ A_{1}}\) = \(\widehat{ A_{2}}\) (AD là tia phân giác)

Nên \(\widehat{ D_{1}}\) = \(\widehat{ D_{2}}\)

Xét ∆ADB và ∆ ADC có:                          

+) \(\widehat{ A_{1}}\) = \(\widehat{ A_{2}}\) (AD là tia phân giác)

+) \(\widehat{ D_{1}}\) = \(\widehat{ D_{2}}\) (cmt)

+) AD cạnh chung

Suy ra ∆ADB = ∆ADC (g.c.g)

b) ∆ADB = ∆ADC (câu a)

Suy ra AB=AC (hai cạnh tương ứng).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay