Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2 - 44. Gọi M là điểm nằm trên đường trun... DeHocTot.com

Bài 44 trang 76 sgk toán lớp 7- tập 2

Toán


44. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Điểm M thuộc đường trung trực của AB 

=> MA = MB (định lí thuận)

Vì MA = 5cm nên MB = 5cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay