Bài 46 trang 26 sgk toán 7 tập 1 - Bài 46 Tìm x trong các tỉ lệ thức sau  ... DeHocTot.com

Bài 46 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 46 Tìm x trong các tỉ lệ thức sau                                                                  

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\)

b) -0,52 : x = -9,36: 16,38

c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\)\(=>3,6x=-2.27=>3,6x=-54=>x=-54:3,6=>x=-15\)

Lời giải:

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\) 

b) 

 -0,52 : x = -9,36: 16,38 => -0,52 . 16,38 = x. (-9,36) => x = -8,5176: ( -9,36) => x = 0,91

c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\) \(\frac{17}{4} : \frac{23}{8} = x: 1,61 => 34: 23 = x: 1,61 => 23x = 34. 1,61 => x = 2,38\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay