Bài 47 trang 74 sgk toán 7 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 47 trang 74 sgk toán 7 tập 1

Toán


Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có hàm số y = ax có đồ thị là đường thẳng qua điểm A(-3;1) nên ta có:

 x = - 3 thì y = 1

Suy ra: 1 = a. (-3)

\(\Rightarrow a =  - {1 \over 3}\).

Vậy \(\Rightarrow a =  - {1 \over 3}\). .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay