Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 47. Ở hình 32, biết a // b, \(\widehat A... DeHocTot.com

Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 47. Ở hình 32, biết a // b, \(\widehat A = {90^0}\)

\(\widehat C = {130^0}\)

Tính \(\widehat B,\widehat D\)

Giải:

Ta có a // b, nên 

\(\widehat B = \widehat {{A_1}}\) (đồng vị)

vậy \(\widehat B = {90^0}\) 

Ta lại có \(\widehat C + \widehat D = {180^0}\)

Nên \(\widehat D = {180^0} - \widehat C = {50^0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay