Bài 5 trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 5. Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ l... DeHocTot.com

Bài 5 trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 5. Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a) 

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b) 

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

Giải

 Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận: Tỉ số của hai giá trị tương ứng luôn không đổi

Do đó để xét hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay không ta xét các tỉ số của hai giá tương ứng xem chúng có bằng một giá trị không đổi không sau đó đưa ra kết luận.

a) Ta có : 

\( \frac{x}{y}= \frac{1}{9}= \frac{2}{18}=\frac{3}{27}= \frac{4}{36}= \frac{5}{45}\)

Vậy \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có \( \frac{6}{72}  ≠  \frac{9}{90}\)  

Do đó tỉ số của hai giá trị tương ứng này không bằng tỉ số của hai giá trị tương ứng kia hay tỉ số này thay đổi nên \(x\) và \(y\) không tỉ lệ thuận.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay