Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2. - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 91 sgk toán 7 tập 2.

Toán


Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

 

Hướng dẫn làm bài:

a)∆ABC có AC = AB,  \(\hat A = {90^0}\)nên vuông cân tại A.

=>  \(\widehat {ACB} = {45^0}\)

Mà ∆BCD cân tại C (BC = CD) có  \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại C nên

\(\widehat {ACB} = 2{\rm{x}} \Rightarrow x = {1 \over 2}\widehat {ACB} = {1 \over 2}{45^0} \Rightarrow x = {22^0}30'\)

b)Vẽ tia Cx // BA (BA, Cx thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ BC)

 

=>  \(\widehat {ABC} = \widehat {BCx} = {27^0}\)

Mà  \(\widehat {xCD} = \widehat {BCD} - \widehat {BCx} = {112^0} - {27^0} = {85^0}\)

Vì Cx //ED (cùng song song AB)

=>  \(\widehat {CDE} = \hat x = {85^0}\)

c)Vì AB // CD =>  \(\widehat {ABC} = {67^0}\) (đvi)

∆ABC cân tại A (AB = AC) nên  \(\hat x = \widehat {BAC} = {180^0} - 2\widehat {ABC} = {180^0} - {2.67^0} = {46^0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay