Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái n... DeHocTot.com

Bài 50 trang 127 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 50. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

 và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) 145nếu là nhà tôn;

b) 100nếu là nhà ngói;

Tính góc ABC trong từng trường hợp.

Giải:

Ta có: \(AB=AC\) nên tam giác ABC  cân ở A,

Do đó \(\widehat{B}\) = \(\widehat{C}\)

a) Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác vào ∆ABC có \(\widehat{A}\) + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 180

Mà \(\widehat{B}\) =  \(\widehat{C}\)  nên    \(\widehat{A}\) + \(2\widehat{B}\) = 1800

\(2\widehat{B}\) = 1800- \(\widehat{A}\) = 180- 145= 350

=> \(\widehat{B}\) = 17,50

vậy \(\widehat{ABC}\) = 17,50

b) Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác vào ∆ABC có \(\widehat{A}\) + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 180

Mà \(\widehat{B}\) =  \(\widehat{C}\)  nên    \(\widehat{A}\) + \(2\widehat{B}\) = 1800

\(2\widehat{B}\) = 1800- \(\widehat{A}\) = 180- 100= 800

=> \(\widehat{B}\) = 400

vậy \(\widehat{ABC}\) = 400de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay