Bài 52 trang 101 sgk toán 7 - tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 52 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 52. Xem hình 36:

Hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".
GT: ...
KL: ...

Tương tự hãy chứng minh \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)

Hướng dẫn giải:
Giả thiết \(\widehat{O_{1}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{3}}\).


Kết luận: \(\widehat{O_{1}}=\widehat{O_{3}}\)

Chứng minh: \(\widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay