Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1 - Bài 52 Từ tỉ lệ thức  với a, b , c, d... DeHocTot.com

Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 52 Từ tỉ lệ thức  với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra"

A. 

B.      

C. 

D. 

Chọn đáp án đúng?

Lời giải:

Đáp án C là đúng, vì ad = bc

                                                                                   de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay