Bài 53 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 53. Tìm độ dài x trên hình 127.Giải:... DeHocTot.com

Bài 53 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 53. Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải:

Hình a)

Áp dụng định lí Pytago, Ta có:

x2=122+52=144+25=169

=> 132=x2   => x=13.

Hình b) ta có:

x2= 12 + 22 = 1+4=5

x= √5

Hình c)

Theo định lí pytago:

292=212+x2

nên x2=292-212

= 841-441=400=202

=>x=20

Hình d)

x2=( √7)2+32=7+9=16=42

x=4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay