Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1 - Bài 54  Tìm hai số x va y, biết \(\frac{x}{... DeHocTot.com

Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 54  Tìm hai số x va y, biết \(\frac{x}{3} = \frac{y}{5}\) và x + y = 16

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{x+y}{3+5} = \frac{16}{8} = 2\)

Do đó

\(\frac{x}{3} = 2 = > x = 2.3 = 6\)

\(\frac{y}{5} = 2=> y = 2.5 = 10\) 

Vậy x=6, y =10

 

                                                                            de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay