Bài 55 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 55 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Tính chiều cao của bức tường(h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải

Theo định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại C, ta có:

\(A{C^2} + B{C^2} = A{B^2}\)

\(\eqalign{
& A{C^2} = A{B^2} - B{C^2} = {4^2} - {1^2} = 15 \cr
& \Rightarrow AC = \sqrt {15} \approx 3,87\,m \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay