Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Toán


Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

\(A\left( { - {1 \over 3};0} \right);B\left( {{1 \over 3};0} \right);C\left( {0;1} \right);D\left( {0; - 1} \right)?\)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: y = 3x -1

Với \(A\left( { - {1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( { - {1 \over 3}} \right) - 1 =  - 1 - 1 =  > y =  - 2 \ne 0\) nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

Với \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( {{1 \over 3}} \right) - 1 = 1 - 1 = 0\) nên điểm B thuộc đồ thị hàm số.

Với C (0 ;1) thì y = 3.0 - 1 = -1 ≠ 1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số.

Với D (0 ;-1) thì y = 3.0 – 1 = -1 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số.

Vậy \(B\left( {{1 \over 3};0} \right);D\left( {0; - 1} \right)\) thuộc đồ thị hàm số y = 3x – 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay