Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1 - Bài 56 Tìm diện tích của một hình chữ ... DeHocTot.com

Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 56 Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \({2\over 5}\) và chu vi bằng \(28m\)

Lời giải:

Gọi \(x (m)\) là chiều rộng, \(y (m)\) là chiều dài ( \(x, y >0\))

Tỉ số giữa hai cạnh là \(\frac{2}{5}\) nên suy ra \(\frac{x}{y} = \frac{2}{5}\) hay \(\frac{x}{2} = \frac{y}{5}\)

Chu vi của hình chữ nhật bằng \(28\) nên:

\(2.(x+y)=28 \Leftrightarrow x+y=14\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{2} =\frac{y}{5} = \frac{x+y}{2+5} = \frac{14}{7} = 2\)

Do đó: \(\frac{x}{2}= 2 \Rightarrow x = 2.2 = 4(m)\)

            \(\frac{y}{5}=2 \Rightarrow y= 2.5= 10(m)\)

Vậy diện tích hình chữ nhật là: \(S = 10.4 = 40(m^2)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay