Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1 - Bài 58. Tính số đo \(x\) trong hình 40. Hãy... DeHocTot.com

Bài 58 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 58. Tính số đo \(x\) trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Hướng dẫn làm bài: 

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

\(a ⊥ c, b ⊥ c\) theo định lí : hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó \(a//b\)

\( x + 115^0= 180^0\) (vì hai góc ở vị trí trong cùng phía)

Nên: \(x = 180^0– 115^0 = 65^0\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay