Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 59 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 59. Hình 41 cho biết \(d // d’ // d’’\) và hai góc \(60^0 ,110^0\). Tính các góc 

 

Giải:

Xem hình vẽ. Có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

+Vì \(d’ //d’’\) có:  \(\widehat {{E_1}}\) và góc \(60^0\) là hai góc so le trong nên \(\widehat {{E_1}} = 60^0\)

+Vì \(d’ // d’’\) có: \(\widehat {{G_2}}\) và góc \(110^0\) là hai góc đồng vị nên \(\widehat {{G_2}} = 110^0\)

+ \(\widehat {{G_2}} + {\widehat G_3} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

Nên \(\widehat {{G_3}} = {180^0} - \widehat {{G_2}} = {180^0} - {110^0} = {70^0}\)

+) \(\widehat {{D_4}} = 110^0\) (vì là hai góc đối đỉnh)

+) \(\widehat {{A_5}}\) = \(\widehat {{A_1}}\) (Hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat {{A_1}} = 60^0\) (vì là hai góc đồng vị)

Nên \(\widehat {{A_5}} = 60^0\)  .

+ \(\widehat {{B_6}}\) = \(\widehat {{B_2}}\) (vì là hai góc đối đỉnh)

Mà \(\widehat {{B_2}}\) + \(110^0\) = \(180^0\) (hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat {{B_2}}\) = \(180^0\) - \(110^0\) = \(70^0\).

Do đó: \(\widehat {{B_6}}\) = \(70^0\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay