Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2 - 59. Cho hình dướia) Chứng minh NS ⊥ LMb) ... DeHocTot.com

Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Toán


59. Cho hình dưới

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi \(\widehat{LNP}\) =500, hãy tính góc MSP và góc PSQ

Hướng dẫn:

a)  Trong ∆NML có : 

LP ⊥ MN nên LP là đường cao

MQ ⊥ NL nên MQ là đường cao

mà PL ∩ MQ = {S}

suy ra S là trực tâm của tam giác nên đường thằng SN chứa đường cao từ N hay

SN ⊥ ML

b) ∆NMQ vuông tại Q có \(\widehat{LNP}\) =50nên \(\widehat{QMN}\) =400

 ∆MPS vuông tại Q có \(\widehat{QMP}\) =40nên \(\widehat{MSP}\) =500

Suy ra \(\widehat{PSQ}\) =1300(kề bù)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay