Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Toán


Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = ax. Vì M(-2;-3) ∈ (d) nên yM = axM.

Hay – 3 = a(-2) =>a =\({3 \over 2}\). Vậy a = \({3 \over 2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay