Bài 6 trang 92 sgk toán 7 tập 2 - Cho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD}... DeHocTot.com

Bài 6 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Toán


Cho tam giác ADC (AD = DC) có  \(\widehat {ACD} = {31^0}\). Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho  \(\widehat {ABD} = {88^0}\). Từ C kẻ một tia song song với BD cắt tia AD ở E.

a)Hãy tính các góc DCE và DEC.

b)Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao?    

Hướng dẫn làm bài:

 

a)∆ADC cân tại D, có  \(\widehat {ADC} = {31^0} =  > \widehat {ADC} = {180^0} - 2.\hat C\)

=>  \(\widehat {ADC} = {180^0} - {62^0} = {118^0}\)

+∆ADB có  \(\hat A = {31^0},\widehat {ABD} = {88^0}\)

=>  \(\widehat {ADB} = {180^0} - \left( {{{31}^0} + {{88}^0}} \right)\)

Hay  \(\widehat {ADB} = {61^0}\)

+BD //CE

=>  \(\widehat {DEC} = \widehat {ADB} = {61^0}\) (đồng vị)

b)  \(\widehat {EDC}\) là góc ngoài ∆ADC cân tại D

=>  \(\widehat {EDC} = 2.\hat C = {62^0}\)

∆DEC có  \(\hat E = {61^0};\hat D = {62^0} =  > \widehat {DCE} = {57^0}\)

Vì  \({57^0} < {61^0} < {62^0} =  > DE < DC < CE\)
Vậy CE là cạnh lớn nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay