Bài 62 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 62 Đố: Người ta buộc con Cún bằng ... DeHocTot.com

Bài 62 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 62 Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m (h.136). Con cún có thể tới các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?(Các kích thước như trên hĩnh vẽ).

Giải

Ta có:

OA= 42+32

      =16 + 9 = 25

Suy ra OA= 5 (m)

 * OC= 62+ 8= 36 + 64 = 100

=> OC =10 (m)

* OB= 4+ 6= 16 + 36 = 52

\( \Rightarrow OB = \sqrt {52}  \approx 7,2\,\,(m)\)

* OD= 3+ 8= 9 + 64 = 73

\( \Rightarrow OD = \sqrt {73}  \approx 8,5\,\,(m)\)

Nên OA = 5 < 9; OB ≈ 7,2 < 9

OC = 10 > 9; OD ≈ 8,5 < 9

Như vậy con cún có thể đi tới các vị trí A, B, D nhưng không đế được vị trí C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay