Bài 63 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH v... DeHocTot.com

Bài 63 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:

a) HB = HC;

b) \(\widehat{BAH}\)=\(\widehat{CAH}\)

Giải

a) Tam giác ABH vuông tại H

Tam giác ACH vuông tai H

Xét hai tam giác vuông ABH và ACH có: 

+) AB = AC ( vì tam giác ABC cân tại A )

+) AH cạnh chung.

Suy ra ∆ABH = ∆ACH(Cạnh huyền-cạnh góc vuông)

Suy ra HB=HC ( Hai cạnh tương ứng).

b) ∆ABH = ∆ACH (Câu a)

Suy ra \(\widehat{BAH}\)=\(\widehat{CAH}\) (Hai góc tương ứng)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay