Bài 65 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 65. Các tam giác ABC cân tại A(\(\wideha... DeHocTot.com

Bài 65 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 65. Các tam giác ABC cân tại A(\(\widehat{A}\)<900). Vẽ BH ⊥ A (H thuộc AC), CK⊥ AB (K thuộc AB)

a) Chứng minh rằng AH=AK.

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng tia AI là tia phân giác của góc A.

Giải:

a) Hai tam giác vuông ABH và  ACK có:

AB = AC(gt)

Góc A chung.

nên ∆ABH = ∆ACK(Cạnh huyền- Góc nhọn)

suy ra AH = AK.

b) Hai tam giác vuông AIK và AIH có:

AK = AH(cmt)

AI cạnh chung

Nên ∆AIK = ∆AIH(cạnh huyền- cạnh góc vuông)

Suy ra \(\widehat{IAK}\)=\(\widehat{IAH}\)

Vậy AI là tia phân giác của góc A.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay