Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2 - Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, ... DeHocTot.com

Bài 65 trang 51 sgk toán 7 tập 2

Toán


Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?

a) A(x) = 2x - 6;

-3

0

3

 

b) B(x) =  3x + \({1 \over 2}\)

 \( - {1 \over 6}\)  \( - {1 \over 3}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over 3}\)

c)M(x) = x2 – 3x + 2;

-2

-2

1

2

d)P(x) = x2 + 5x – 6;

-6

-1

1

6

e)Q(x) = x2 + x;

-1

0

 \({1 \over 2}\)

1

Hướng dẫn làm bài:

a) A(x) = 2x - 6 có nghiệm là 3

b) B(x) =  3x + \({1 \over 2}\) có nghiệm là   \( - {1 \over 6}\)

c) M(x) = x2 – 3x + 2 có nghiệm là 1 và 2           

d) P(x) = x2 + 5x – 6 có nghiệm là 1 và -6                   

e) Q(x) = x2 + x có nghiệm là -1 và 0 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay