Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hìn... DeHocTot.com

Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Giải:

Ta có: ∆AMD=∆AME(Cạnh huyền AM chung, góc nhọn\(\widehat{A_{1}}\) =  \(\widehat{A_{2}}\))

∆MDB=∆MEC(Cạnh huyền BM=CM, cạnh góc vuông.

MD=ME, do ∆AMD=∆AME)

∆AMB= ∆AMC(Cạnh AM chung),

Cạnh MB=MC, cạnh AB=AC

Vì AD=AE, DB=ECde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay