Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2 - Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng... DeHocTot.com

Bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Toán


Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng như hình 58. Hãy tìm vị trí đặt một nhà máy sao cho tổng các khoảng cách từ nhà máy đến bốn điểm dân cư này là nhỏ nhất.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi O là một điểm tùy ý (nơi phải đặt nhà máy) A, B, C, D lần lượt là bốn điểm dân cư.

Ta có:

+Nếu O nằm trên đoạn AC thì \(\left. {\matrix{ {OA + OC = AC}  \cr {OB + OC = BD}  \cr } } \right\} =  > OA + OB + OC + OD > AC + BD\)

+Nếu O nằm trên đoạn BD thì \(\left. {\matrix{ {OB + OD = BD}  \cr {OA + OC > AC}  \cr  } } \right\} =  > OA + OB + OC + OD > AC + BD\)

+Nếu O không nằm trên AC và BD thì \(\left. {\matrix{ {OA + OC > AC}  \cr {OB + OD > BD}  \cr } } \right\} =  > OA + OB + OC + OD > AC + BD\)

O là giao điểm của AC và BD thì \(OA + OB + OC + OD = AC + BD\)

-Vậy khi O là giao điểm của AC và BD thì tổng khoảng cách từ nhà nhà máy này đến các khu dân cư là ngắn nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay