Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Toán


Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm A cắt đường thẳng a ở B và C. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy giải thích vì sao AD vuông góc với đường thẳng a.

Hướng dẫn làm bài:

∆ABD và ∆ACD có:

AB = AC (gt)

DB = DC (gt)

AD cạnh chung.

Nên ∆ABD = ∆ACD (c.c.c)

=> \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}}\) (1)

Gọi H là giao điểm của AD và a.

∆AHB  và ∆AHC có:

AB = AC (gt)

\(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}}\) (1)

AH cạnh chung.

Nên ∆AHB = ∆AHC (c.g.c)

Suy ra: \(\widehat {{H_1}} = \widehat {{H_2}}\)

Ta lại có: \(\widehat {{H_1}} + \widehat {{H_2}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{H_1}} = \widehat {{H_2}} = {90^0}\)

Vậy AD ⊥ a.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay