Bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1 - Bài 69. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu k... DeHocTot.com

Bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 69. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

a) \(8,5:3\)

b) \(18,7:6\)

c) \(58: 11\)

d) \(14,2: 3,33\)

Lời giải:

a) \(8,5: 3 = 2, 8(3)\)

b) \(18,7: 6 = 3,11(6)\)

c) \(58: 11= 5, (27)\)

d) \(14,2 : 3,33 = 4, (264)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay