Bài 7 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 7. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo t... DeHocTot.com

Bài 7 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 7. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ \(2,5 kg\) dâu. Theo công thức, cứ \(2 kg\) dâu thì cần \(3 kg\) đường. Hạnh bảo cần \(3,75kg\), còn vân bảo cần \(3,25kg\). Theo em ai đúng, vì sao?

Giải

Gọi khối lượng dâu và khối lượng đường lần lượt là đại lượng \(y\) và đại lượng \(x\)

Vì \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: \(y=kx\)

Theo điều kiện đề bài \(y = 2\) thì \(x = 3\), thay vào công thức ta được \(2 = k.3\) nên \(k =  \frac{2}{3}\)

Vậy \( y =  \frac{2}{3}x\)
Khi \(y = 2,5\) thì \(x =  \frac{3}{2}y =  \frac{3}{2}.2,5 = 3,75\)
Vậy Hạnh nói đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay