Bài 7 trang 92 sgk toán 7 tập 2 - Từ một điểm M trên tia phân giác của g... DeHocTot.com

Bài 7 trang 92 sgk toán 7 tập 2

Toán


Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.

a)Hãy so sánh hai đoạn thẳng OA và MA.

b)Hãy so sánh hai đoạn thẳng OB và OM.

Hướng dẫn làm bài:

 

a) ∆AOM vuông tại A có

=>  \(\widehat {{O_1}} < {45^0}\) ( \(\widehat {xOy}nhn)\)

Mà  \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{M_1}} = {90^0}\)

=>  \(\widehat {{M_1}} > {45^0} =  > \widehat {{M_1}} > \widehat {{O_1}}\)

=>OA > MA

b) ∆OMB có  \(\widehat {{M_2}}\) là góc ngoài tại M của ∆OMA

=>  \(\widehat {{M_2}} =  > \widehat {{O_1}} + {90^0} =  > \widehat {{M_2}} > {90^0}hay\widehat {{M_2}}\) là góc tù

=>OB là cạnh lớn nhất nên OB > OMde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay