Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1 - Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over... DeHocTot.com

Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Toán


Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over {999}}\) dưới dạng số thập phân?

Lời giải:

\({1 \over {99}} = 0,(0,1);\)

\({1 \over {999}} = 0,(001)\)

                                                                                  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay