Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1 - Bài 72. Các số sau đây có bằng nhau khôn... DeHocTot.com

Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 72. Các số sau đây có bằng nhau không?

\(0, (31)\)  ; \(0,3(13)\)

Lời giải:

Ta có: \(0, (31) - 0, 3(13) = 0,3131 - 0,3131= 0\)

Vậy \(0, (31)  = 0,3(13)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay