Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 73 trang 36 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 73. Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

\(7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996\)

Giải

\(7,923\approx 7,92\) (số bỏ đi là \(3<5\))

\(17,418\approx 17,42\) (số bỏ đi là \(8>5\))

\(79,1364\approx 79,14\) (số bỏ đi là \(6>5\))

\(50,401\approx 50,40\) (số  bỏ đi là \(1<5\))

\(0,155\approx 0,16\) (số bỏ đi là \(5=5\))

\(60,996\approx 61,00\) (số bỏ đi là \(6>5\)).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay