Bài 78 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 78 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 78. Khi nói đến ti vi loại \(21\) in-sơ, ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài \(21\) in-sơ (in-sơ (inch) kí hiệu "in" là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ, \(1in\approx 2,54 cm\)). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimét ?

Giải

Ta có: \(21 in\approx 21\cdot 2,54 cm\approx 53,34cm.\)

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được \(53cm\).

Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi \(21\) in dài khoàng \(53 cm\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay