Bài 79 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 79. Tính chu vi và diện tích của một... DeHocTot.com

Bài 79 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 79. Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là \(10,234m\) và chiều rộng \(4,7m\) (làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh vườn: \(C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)\)

Làm tròn đến hàng đơn vị \(29,868\approx 30.\)

Vậy \(C\approx 30m.\)

Diện tích mảnh vườn: 

\(S=10,234\cdot 4,7=48,0998 (m^{2})\).

Làm tròn đến hàng đơn vị \(48,0998\approx 48\).

Vậy \(S\approx 48m^{2}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay