Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 - tập 2

Toán


8.Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao?

a) HB = HC

b) HB > HC

c) HB < HC

Hướng dẫn:

AB, AC là hai đường xiên kẻ từ A

\(AH \bot BC\) nên HB là hình chiếu của AB trên BC; HC là hình chiếu của AC trên BC

Vì AB < AC (gt) nên HB < HC ( Theo định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Vậy kết luận C đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay