Bài 81 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 81. Tính giá trị (làm tròn đến hàng... DeHocTot.com

Bài 81 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 81. Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) \(14,61 - 7,15 + 3,2\);

b) \(7,56 . 5,173\);

c) \(73,95 : 14,2\)

d) \({{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Ví dụ: Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức:

\(A = {{17,68 \cdot 5,8} \over {8,9}}\)

Cách 1: \(A \approx {{18 \cdot 6} \over 9} = 12.\)

Cách 2: \(A \approx {{102,544} \over {8,9}} \approx 11,521797 \approx 12\)

Hướng dẫn giải:

a) \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2\)

Cách 1: \(B ≈ 15 - 7 + 3 = 11\)

Cách 2: \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11\)

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) \(C =7,56 . 5,173\)

Cách 1: \(C ≈ 8 . 5 = 40\)

Cách 2: \(C = 7,56 . 5,173 = 39,10788 ≈ 39\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

c) \(D=73,95 : 14,2\)

Cách 1: \(D ≈ 74 : 14 = 5,2857 ≈ 5\)

Cách 2: \(D = 73,95 : 14,2 = 5,207746 ≈ 5\)

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

d) \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Cách 1: \(E \approx {{22.1} \over {7}}=3,1428 \approx 3\)

Cách 2: \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}} = {{17,70995} \over {7,3}} = 2,42620 \approx 2\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau, nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay